foto koka
54
55
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
css slider by WOWSlider.com v5.6
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
css slider by WOWSlider.com v5.6

 

Nivelet


Cikli i shkollimit organizohet në tri nivele ( sipas grupmoshave përkatëse):

 

NIVELI I PARË                                           Parashkollor  – Klasa IV
NIVELI I NDËRMJETËM                      klasat :V, VI
NIVELI I DYTË                                          klasat :VII – IX

 

teltel

042 250515, 069 20 24495

068 22 50367, 068 22 02174

ok

Rruga "Liman Kaba" (në anën perëndimore

të klubit sportiv "Dinamo"). Tiranë e re, Tiranë.

e

info@shkollafenix.edu.al