foto koka
54
55
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
css slider by WOWSlider.com v5.6
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
css slider by WOWSlider.com v5.6

KURRIKULA

Programi i shkollës “Fenix” është një ndërthurje e programit zyrtar të shkollës 9- vjeçare, me materiale të përzgjedhura tekstesh të programit anglez.
Mësimdhënia e dy programeve zhvillohet në të dyja gjuhët. Për rritjen e larmisë së metodave, zhvillohet një mësimdhënie e përbashkët mes mësuesve të shkollës në lëndë dhe klasa të ndryshme. 

Programi vjetor i shkollës aprovohet nga Bordi i drejtorëve në varësi të objektivave, si dhe planit mësimor dhe edukativ, i cili në çdo rast nuk mund të jetë më pak se 41 javë mësimore.

Nga parashkollori në klasën e nëntë, veprimtaritë shkollore përfshijnë:


-vizita mësimore dhe vizitorë (profesionistë të fushave të ndryshme),
-olimpiada dhe konkurse të ndryshme shkollore,
-klube shkollore,
-gara sportive,
-projekte etj.

 

teltel

042 250515, 069 20 24495

068 22 50367, 068 22 02174

ok

Rruga "Liman Kaba" (në anën perëndimore

të klubit sportiv "Dinamo"). Tiranë e re, Tiranë.

e

info@shkollafenix.edu.al