foto koka
54
55
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
css slider by WOWSlider.com v5.6
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
css slider by WOWSlider.com v5.6

 

KOMUNIKIM SHKOLLE-FAMILJE

Komunikimi shkollë-familje kryhet në vazhdimësi gjatë gjithë vitit shkollor


-Hallka e parë e këtij komunikimi kryhet çdo ditë përmes “Homework diary”-it  të nxënësit dhe me nënshkrimin javor nga prindi dhe mësuesi i klasës.
-Takimet me prindër për secilën klasë, zhvillohen ditëve të shtuna, një herë në çdo semestër. Prindërit takohen me mësuesit në mënyrë individuale.
-Anëtarët e Drejtorisë së Shkollës, mund të takohen të shtunave ose gjatë ditëve të javës me njoftim dhe koordinim paraprak.

 

teltel

042 250515, 069 20 24495

068 22 50367, 068 22 02174

ok

Rruga "Liman Kaba" (në anën perëndimore

të klubit sportiv "Dinamo"). Tiranë e re, Tiranë.

e

info@shkollafenix.edu.al