foto koka
54
55
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
css slider by WOWSlider.com v5.6
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
css slider by WOWSlider.com v5.6

 

FREKUENTIMI

 

Shkolla promovon frekuentimin e vazhdueshëm dhe jetesën e shëndetshme të fëmijëve.

Për këtë qëllim shkolla ka krijuar një program të përshtatur për çdo grupmoshë, sipas nevojave përkatëse.

Në mbyllje të çdo semestri, shkolla ofron çertifikata për nxënësit me frekuentin të shkëlqyer.

Në rastet kur nxënësi kalon numrin e mungesave të parashikuara në bazë të rregullores mbi frekuentimin, shkolla merr masat përkatëse për rekuperimin e vështirësive dhe, në raste të veçanta, konsultohet me institucionet përkatëse arsimore për aplikimin e sanksioneve.

 

teltel

042 250515, 069 20 24495

068 22 50367, 068 22 02174

e

info@shkollafenix.edu.al

ok

Rruga "Liman Kaba" (në anën perëndimore

të klubit sportiv "Dinamo"). Tiranë e re, Tiranë.