54
55
 

A message from our Founder, Shirley Ward,Chair of the Board  of  Directors

The year 2016 is the 20th Anniversary of the Fenix School.
It is wonderful to see how the school has grown and developed.
Ex-pupils at university and beyond, both here and abroad,
tell us that the school’s values have stayed with them and inspired them to greater success and a desire   to make a positive difference in the world.
This is good to hear, and the Board congratulates all our coleagues, students and parents.
We can all feel justly proud of our school and of what we are achieving together.

Projektetet më të mira

2016-2017

Ndër projektet më të spikatura gjatë vitit shkollor 2016-2017 kanë qenë:

- Projekti gjithshkollor "FOOD WEEK" i zhvillluar në Term I, ku nxënësit gatuan së bashku dhe kontribuan në ofrimin e ndihmave për njerëzit në nevojë;

- Projekti "LOST AND FOUND" në Term II, ku departamenti Language and Humanities ofroi një larmishmëri aktivitetesh mbi udhëtimet imagjinare në kohë e hapësirë për të gjetur personazhe e vende të njohura e të panjohura.;

- Projekti "FRIENDSHIP FLOWER" në Term III, ku fëmijët bashkëpunuan me njëri-tjetrin për t"i treguar gjithsecilit sa i veçantë e i rëndësishëm është për ta dhe për grupin e klasës e të shkollës.

 

 

teltel

042 250515, 069 20 24495

068 22 50367, 068 22 02174

ok

Rruga "Liman Kaba" (në anën perëndimore

të klubit sportiv "Dinamo"). Tiranë e re, Tiranë.